In het jaar 1834 opende het toenmalige huiskamercafé Hegen zijn deuren. Overgrootvader Berend Hegen kreeg zijn eerste vergunning in het jaar 1899. Vanaf het begin was het een gecombineerde zaak, men oefende zowel het horeca- als het gemengde boerenbedrijf uit.

Cafe Hegen werd een bekend punt op de tramlijn Assen-Zweeloo. Voor het café lag een stuk dubbelspoor waarop tramwagons werden afgehaakt voor het laden en lossen. In 1965 werd café Hegen ingrijpend verbouwd. Inspelend op het toerisme kwamen er op de bovenverdieping zes hotelkamers. Ook kreeg de benedenverdieping een totaal ander aanzien.

1995 is het jaar dat Wim Hegen het roer over neemt van zijn ouders Jan en Grietje Hegen. Het is dan de vijfde Hegen die de scepter zwaait. In het jaar 1999 vindt nog een ingrijpende verbouwing plaats. De stal wordt verbouwd voor het geven van bruiloften, vergaderingen en andere feesten.

In 2006 is er een eind gekomen aan het runnen van het akkerbouwbedrijf en is al de aandacht komen te liggen bij de horeca.

Woensdag 9 maart 2011 is de dag dat een uitslaande brand het hele pand in as legt. Nadien is het volledig opnieuw gebouwd en kent u het zoals het nu is.

Historie in vogelvlucht:

  • 1834 :  Geopend als huiskamercafé door  Willem Hegen
  • 1899 :  Overgedragen aan zoon Berend Hegen en Janna Oldenhuizing
  • 1932 :  Overgedragen aan zoon Willem Hegen en Jantina Warmolts
  • 1956 :  Overgedragen aan zoon Jan Hegen en Grietje Heling
  • 1965 :  Verbouwing van huiskamercafé tot Hotel Restaurant Café
  • 1995 :  Overgedragen aan zoon Wim
  • 1999 :  Verbouwing boerderijgedeelte tot grote zaal
  • 2010 :  Renovatie Café gedeelte en viering 175 jarig bestaan
  • 2011 :  Grote uitslaande brand. Nadien volledig opnieuw opgebouwd.